Dạy học phổ thông Song ngữ

  1. Là hệ thống các bài giảng phổ thông bằng ngoại ngữ hoặc song ngữ. 
  2. Kèm theo bài giảng là ôn tập và trắc nghiệm chi tiết.
  3. Từ bậc mầm non đến hết cấp 3,
  4. Các bài giảng được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông tiêu chuẩn.
  5. Tham khảo hệ thống giáo dục phổ thông của nước ngoài.

Related Articles

Close