Danh mục Âm nhạc Việt nam – 50 Kênh

1. Trữ tình Hải ngoại số 1
2. Trữ tình Hải ngoại số 2
3. Trữ tình Youtube
4. Trữ tình Tổng hợp
5. Nhạc sống Bolero
6. Nhạc xưa số 1
7. Nhạc xưa số 2
8. Nhạc Thánh ca
9. Nhạc Phật ca
10. Liện khúc Hải ngoại
11. Liện khúc Cha cha
12. Liên khúc Nhạc Trẻ
13. Nhạc lính
14. Nhạc Xuân
15. Yêu & Cưới
16. Nhạc trẻ
17. Nhạc LO-FI
18. Nhạc Trịnh
19. Nhạc tiền chiến
20. Remix Việt
21. Nhạc sàn
22. Rap Việt
23. Rock Việt
24. Ghita Cover
25. Ca xứ Nghệ
26. Nhạc sống xứ Nghệ
27. Tân cổ xưa
28. Cải lương xưa
29. Tân cổ mới
30. Cải lương mới
31. Quan Họ Bắc Ninh
32. Nhạc sống Quan họ
33. Hát Chèo
34. Vở Chèo
35. Hát Then
36. Nhạc sống Tây bắc
37. Hát Xẩm
38. Ca Trù
39. Hát Văn
40. Nhạc Cách mạng
41. Liên khúc Cách mạng
42. Ngâm thơ
43. Hát ru
44. Hòa tấu số 1
45. Hòa tấu số 2
46. Hòa tấu số 3
47. Nhạc cụ Dân tộc
48. Nhạc Thiền

 

Related Articles

Close