Sách Khoa học – Quốc tế hóa Tiếng mẹ đẻ

Sách khoa học : “Quốc tế hóa Tiếng mẹ đẻ”.

Phiên bản tiếng Việt : “ Quốc tế hóa Tiếng Việt”.

Tác giả: Lê Đắc Nam

Ngôn ngữ: Tài liệu song ngữ. Tất cả các ngôn ngữ.

Phát hành: Trên toàn thế giới.

Mỗi một quốc gia đều dạy ngôn ngữ chính nước họ cho các công dân của mình. Mỗi quốc gia có cách nhìn riêng về ngôn ngữ của họ và có sách giáo khoa ngôn ngữ riêng. Ví dụ như ở Việt nam, chúng ta có môn tiếng Việt, sách giáo khoa môn tiếng Việt và các sách giáo khoa dạy tiếng Việt khác.

Có một vấn đề là, khi chúng ta nói và dạy về ngôn ngữ của mình, chúng ta hay có ý nghĩ và phát biểu cho rằng, ngôn ngữ chúng ta rất đặc biệt, khác người, rằng ngôn ngữ chúng ta dễ, ngôn ngữ nước ngoài khó .v.v.. Chính vì vậy, việc chúng ta nói ngôn ngữ của chính mình, chúng ta học và nghiên cứu ngôn ngữ của mình trong rất nhiều năm, không giúp nhiều khi chúng ta học ngoại ngữ, thậm chí còn làm chúng ta khó học ngoại ngữ. Ví dụ với tiếng Việt ta có thể gọi là “Việt hóa hoàn toàn Tiếng Việt”.

 

Sách khoa học “Quốc tế hóa Tiếng mẹ đẻ” của tác giả Lê Đắc Nam mô tả tiếng mẹ đẻ, ví dụ tiếng Việt, theo hướng quốc tế hóa, theo phương pháp khoa học ngôn ngữ của chính tác giả. Qua đó, giúp chúng ta, đặc biệt là học sinh dễ dàng học bất cứ ngoại ngữ nào đồng thời với học môn Tiếng Việt.

 

Sách khoa học “Quốc tế hóa Tiếng mẹ đẻ” có thể được giảng dạy đồng thời cùng môn tiếng Việt và môn tiếng Anh. 

Sách khoa học  “Quốc tế hóa Tiếng mẹ đẻ” được phát hành trên toàn thế giới, tất cả các ngôn  ngữ. Cuốn sách này dành cho tất cả những người dạy ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ và học ngoại ngữ, đặc biệt là học sinh.

Related Articles

Close