Thiết bị Dạy học Tiếng Anh Phổ thông

 • Bài giảng Tiếng Anh từ lớp 1 đến hết lớp 9.
 • Bài giảng thiết kế chi tiết đến từng tiết học
 • Các Bài giảng theo chương trình tiêu chuẩn của Việt nam: Global success
 • Các Bài giảng theo chương trình tiêu chuẩn của Quốc tế: Smart Start, Cambride Start  ..Family and Firends..
 • Bài giảng phù hợp để học sinh tự học và ôn tập
 • Bài giảng phù hợp để phụ huynh có thể dạy cho con cái.
 • Hệ thống trắc nghiệm chi tiết kèm theo bài giảng.
 • Học trên TV để bảo vệ đôi mắt trẻ em.
 • Học sinh Điều khiển toàn bộ bằng các nút bấm Vật lý, không cần người hỗ trợ.
 • Điều khiển bằng giọng nói.
 • Phần mềm điều khiển cho Người hỗ trợ, phụ huynh.

Related Articles

Close