Hệ Thống “Trắc nghiệm Ngoại ngữ GOGO”

Là hệ thống trắc nghiệm ngoại ngữ hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay.

  1. Trắc nghiệm tất cả các Ngôn ngữ
  2. Trắc nghiệm tất cả các lĩnh vực thực tế khoa học và đời sống.
  3. Trắc nghiệm toàn bộ các nội dung của ngôn ngữ.
  4. Hệ thống trắc nghiệm liên tục và tự chọn.
  5. Dành cho tất cả mọi người.
  6. Dành cho mọi tổ chức giáo dục ngoại ngữ

Related Articles

Close