Dạy Tiếng Việt cho Việt kiều & Người Nước Ngoài

Hàng triệu người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, và chung sức cùng đồng bào trong nước để xây dựng 1 nước Việt nam giàu mạnh. Người Việt dù ở nơi đâu cũng hướng về quê hương, về tổ quốc Việt nam, giữ gìn văn hóa và bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, các trẻ em người Việt, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đang gặp vần đề khó khăn khi học tiếng Việt, và các bậc phụ huynh cũng không đủ kỹ năng sư phạm và phương pháp khoa học để dạy tiếng Việt cho các con.

Để hỗ trợ việc dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt ở nước ngoài, công ty GOGO  xây dựng hệ thống phát thanh và truyền hình dạy tiếng Việt song ngữ dành cho trẻ em người Việt tại nước ngoài, theo phương pháp khoa học Ngôn ngữ của GOGO:

  1. Là Hệ thống giáo dục song ngữ.
  2. Phát thanh và truyền hình bài giảng Môn Tiếng Việt.
  3. Hệ thống ôn tập & trắc nghiệm kiến thức tiếng Việt.
  4. Tài liệu và sách giáo khoa kèm theo do GOGO xuất bản.

 

Related Articles

Close