Dạy học Ngoại ngữ Phổ thông

 1. Là hệ thống giáo dục ngoại ngữ đa ngôn ngữ hoàn chỉnh nhất.
 2. Là hệ thống bài giảng dạy ngoại ngữ chi tiết, đi kèm theo các bài giảng là hướng dẫn ôn tập, tự thực hành và trắc nghiệm chi tiết.
 3. Phương pháp khoa học và tài liệu khoa học ngôn ngữ do GOGO phát triển, được đăng ký bản quyền.
 4. Tài liệu và sách giáo khoa dạy và học Ngoại ngữ có chuẩn chung, áp dụng với tất các ngôn ngữ.
 5. Dạy, học, thực hành và kiểm tra Ngoại ngữ theo chuẩn chung, áp dụng với tất cả các ngôn ngữ.
 6. Đánh giá chất lượng ngoại ngữ một cách toàn diện, chi tiết, gắn với kỹ năng thực tế.
 7. Đánh giá chất lượng ngoại ngữ chính xác theo vị trí công việc.
 8. Có thể làm tiêu chuẩn giáo dục ngoại ngữ chung cho mọi tổ chức giáo dục ngoại ngữ.
 9. Có thể làm tiêu chuẩn giáo dục ngoại ngữ chung quốc gia.
 10. Có thể làm tiêu chuẩn giáo dục ngoại ngữ chung  của thế giới.
 11. Đơn giản, dễ hiểu, dễ học, dễ thực hành, dễ kiểm tra.
 12. Ai học cũng được, Ai dạy cũng được, Ai kiểm tra cũng được.
 13. Dạy, học, kiểm tra ngoại ngữ như là Dạy, học, kiểm tra tiếng mẹ đẻ.
 14. Bài kiểm tra cũng là bài học. Bài học cũng là bài kiểm tra.
 15. Bố mẹ có thể hướng dẫn và kiểm tra ngoại ngữ của con cái
 16. Bố mẹ có thể hướng dẫn và dạy con tiếng Mẹ đẻ.
 17. Tập trung ưu tiên theo thứ tự vào nói, nghe hiểu, đọc hiểu và viết, kỹ năng phiên dịch
 18. Không phân chia ngoại ngữ theo các mức độ A, B, C
 19. Thời gian học ngoại ngữ và đào tạo giáo viên được rút ngắn.
 20. Áp dụng phương pháp ngoại ngữ vào thực tế giáo dục ngoại ngữ rất đơn giản, không ảnh hưởng đến quá trình giáo dục ngoại ngữ hiện tại.

Related Articles

Close