Thiết bị Dạy học tiếng Ba lan

Thiết bị Dạy học tiếng Ba lan cung cấp chương trình dạy tiếng Ba lan Online đầy đủ, tất cả các mức độ, bao gồm:

 1.  30 bài giảng, mỗi bài khoảng 2h:
  • 3 bài dạy phát âm tiếng Ba lan
  • 27 bài ngữ pháp tiếng Ba lan
  • Mỗi bài giảng có hội thoại, từ vựng và chi tiết ngữ pháp
  • Mỗi bài giảng kèm theo hơn 60 câu kiểm tra trắc nghiệm kiểm tra hiểu: Nói, Nghe, Đọc, Viết.
  • Hệ thống trắc nghiệm tổng hợp
 2. 6 bài Thực hành tiếng Ba lan.

 

Related Articles

Close