Sách Khoa học – Dạy tiếng Việt cho Việt kiều & Người nước ngoài


Sách Khoa học: “Dạy tiếng mẹ đẻ cho Ngoại kiều”.

Phiên bản tiếng Việt : “Dạy tiếng Việt cho Việt kiều”.

Tác giả: Lê Đắc Nam

Ngôn ngữ: Tài liệu song ngữ. Tất cả các ngôn ngữ.

Phát hành: Trên toàn thế giới.


Người Việt định cư ở nước ngoài ngày càng nhiều. Con cái của họ sinh ra ở nước ngoài do hoàn cảnh giao tiếp văn hóa và kinh doanh có nguy cơ dần dần mất tiếng mẹ đẻ. Do đó vấn đề dạy tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài trở nên rất quan trọng và cấp bách. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người nước ngoài muốn học tiếng Việt nhưng cũng gặp không ít khó khăn.

Hệ thống Ngoại ngữ GOGO, dựa trên phương pháp khoa học ngôn ngữ của Tác giả Lê Đắc Nam, phát hành Hệ thống Sách giáo khoa hướng dẫn chi tiết “Dạy tiếng mẹ để cho Ngoại kiều”, giúp Ngoại kiều học tiếng Mẹ đẻ giống như là học ngôn ngữ họ đang sử dụng. 

Cuốn sách hướng dẫn chi tiết “Dạy tiếng mẹ để cho Ngoại kiều” sẽ được xuất bản các phiên bản song ngữ khác nhau, phụ thuộc vào Ngôn ngữ tiếng Mẹ đẻ và Ngôn ngữ quốc gia đang định cư. 

Ví dụ trường hợp Dạy tiếng Việt cho Việt kiều ở Anh Mỹ & Người nước ngoài cuốn sách giáo khoa này tên là “Dạy tiếng Việt cho Việt kiều & Người nước ”có các tính năng như sau:

  • Là tài liệu song ngữ (Việt Anh).
  • Phát âm tiếng Việt khi nói tiếng Anh không khó.
  • Là tài liệu khoa học miêu tả đầy đủ và chi tiết tiếng Việt theo phương pháp khoa học Ngôn ngữ của Tác giả Lê Đắc Nam, mang tính quốc tế hóa ngôn ngữ. Việt kiều & Người nước ngoài hiểu dễ dàng như là tiếng Anh.
  • Các bài giảng được trình bày chi tiết với hướng dẫn kiểm tra, tự học, tự thực hành kèm theo.
  • Hệ thống trắc nghiệm và thực hành chi tiết kèm theo.
  • Việt kiều & Người nước ngoài có thể dùng tài liệu này để tự học tiếng Việt.
  • Người Việt có thể dùng tài liệu này để dạy tiếng Việt cho Việt kiều & Người nước Ngoài.
  • Bố mẹ là người Việt có thể dạy, kiểm tra và hỗ trợ con học tiếng Việt.

Related Articles

Close