Thiết bị “Dạy học Tiểu học GOGO”

  • Bài giảng từ lớp 1 đến hết lớp 5.
  • Dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học
  • Bài giảng thiết kế chi tiết đến từng tiết học
  • Bài giảng theo chương trình tiêu chuẩn & bổ sung kiến thức năng cao.
  • Bài giảng phù hợp để học sinh tự học và ôn tập
  • Bài giảng phù hợp để phụ huynh có thể dạy cho con cái.
  • Hệ thống trắc nghiệm chi tiết kèm theo bài giảng.
  • Học sinh Điều khiển toàn bộ bằng các nút bấm Vật lý, không cần người hỗ trợ.
  • Điều khiển bằng giọng nói.
  • Phần mềm điều khiển cho Người hỗ trợ, phụ huynh.
Close