Thiết bị “Dạy học Mầm non GOGO”

Thiết bị Dạy học Mầm non GOGO là Thiết bị điện tử phát thanh và truyền hình được thiết kế đặc biệt với mục đích dạy học và phát triển thông minh sớm cho trẻ mầm non.

  1. Dạy và kiểm tra trẻ nhận biết các con vật, đồ vật và thế giới xung quanh.
  2. Kênh câu đố trẻ em
  3. Kênh dạy và kiểm tra toán toán tiền tiểu học.
  4. Kênh dạy học và kiểm tra tiếng Việt tiền tiểu học.
  5. Tiếng Anh tiền tiểu học.
  6. Đạo đức và cách sống.
  7. Kiến thức tổng hợp cho trẻ mầm non.
Close