Phần mềm quản lý tài sản trường học

Phần mềm quản lý tài sản trường học bao gồm:

 • Quản lý tài sản IT.
 • Quản lý tài sản kỹ thuật.
 • Quản lý các tài sản khác.

Mỗi tài sản bao gồm các đặc tính như sau:

 1. ID Tài sản
 2. ID Mã vạch
 3. ID Loại tài sản: Vật tư, Hàng hóa, Tiêu sản (Giấy vệ sinh, bút, phấn ….), Tài sản Cố định dùng lâu (Máy tính, bàn ghế….), Phần mềm
 4. ID đơn vị đo đạc: Chiếc, mét, …..
 5. ID quản lý: Quản lý từng chiếc, quản lý theo số lượng.
 6. ID quản lý: Quản lý theo từng chiếc chung, quản lý theo từng chiếc và thành phần (máy tính: HDD, RAM, CARD graphic, Main, Phần mềm) 
 7. ID Tình trạng: Tốt, tạm được, sắp hỏng, hỏng, chờ thanh lý…..
 8. ID Giá trị sử dụng: Còn được, đã lạc hậu, không đáp ứng được công việc.
 9. ID bộ phận sử dụng (Cá nhân, phòng ban, dự án, công việc, Chưa sử dụng)
 10. ID cá nhân chịu trách nhiệm
 11. ID các nhân hỗ trợ kỹ thuật (Cá nhân, phòng)
 12. ID Vị trí 
 13. ID nhà cung cấp, bảo hành.
 14. ID Giấy tờ kèm theo, hình ảnh kèm theo.
 15. ID Người đề nghị mua, ngày đề nghị.
 16. ID Người mua, ngày mua.
 17. ID Hình thức mua: Đấu thầu, Không qua đấu thầu.
 18. ID Hạn sử dụng
 19. ID Hạn bảo hành

Quản lý giao dịch tài sản:

 • Chuyển người dùng,
 • Chuyển vị trí,
 • Chuyển người hỗ trợ,
 • Chuyển trạng thái,
 • Mua, bán, sửa chữa, thanh lý, kiểm kê, 

Ngoài chức năng quản lý tài sản thông thường, phần mềm quản lý tài sản trường học của GOGO còn có chức năng:

 • Quản lý trình trạng kỹ thuật IT, ví dụ máy tính, theo thời gian thực.
 • Quản lý hệ thống điều hòa và bật tắt từ xa. 

Related Articles

Close