Thiết bị “Bàn phím Khiếm thị GOGO”

  • Người khiếm thị ấn vào các nút bấm để nghe âm thanh của câu từ tương ứng. 
  • Người khiếm thị sử dụng dễ dàng, tiện lợi
  • Người khiếm thị đọc đi đọc lại từng câu từ như sách chữ nổi.
  • Xuất bản sách điện tử dễ dàng, giá rẻ.
  • Thư viện sách điện tử dành cho người khiếm thị

Related Articles

Close